Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Ciències Socials Logo del portal

Codi programa: 3175

Regulació: Real Decreto 99/2011

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del doctorat: www.uv.es/doctorat-ciencies-socials

Organització:Facultat de Ciències Socials

Centre de gestió:Escola de Doctorat

Universitats participants:Universitat de València.- Estudi General

Coordinador/a del programa:Dr. D.Joaquim Rius Ulldemolins

Places ofertes de nou ingrés:35 places

Objectius: El programa pretén formar persones capaces de generar nous sabers socials que puguen situar la societat en condicions d'encarar les incerteses col·lectives amb capacitat creativa i coneixement científic. Les problemàtiques socials emergents abordades, ja siguen en l'àmbit de l'ocupació, els recursos humans i la prevenció de riscos laborals, com en el terreny del benestar social, les migracions i les trajectòries vitals o en les temàtiques de la sostenibilitat i els canvis culturals, requereixen personal capacitat per al desenvolupament de recerques, tant de caràcter bàsic com aplicat. En un context social en canvi constant i accelerat es necessiten persones amb les capacitats necessàries per a la generació de nous coneixements relacionats amb l'organització i el funcionament de la societat, que participen en xarxes de treball per a la generació de debat i la creació d'un millor enteniment de la vida social.

Descripció: El doctorat en Ciències Socials per la Universitat de València pretén la formació avançada d’investigadors i investigadores capaces de generar nous sabers socials que puguen situar a la societat en condicions d’encarar les incerteses col•lectives amb capacitat creativa i coneixement científic. Les problemàtiques socials emergents abordades en aquest programa, tant en l’àmbit de l’ocupació, els recursos humans i la prevenció de riscos laborals com en el terreny del benestar social, les migracions i les trajectòries vitals o en les temàtiques de la sostenibilitat i els canvis culturals, requereixen de personal especialitzat i capacitat per al desenvolupament de recerques, tant de caràcter bàsic com aplicat. En un context social en canvi constant i accelerat es requereix de persones dotades amb les capacitats necessàries per a la generació de nous coneixements relacionats amb l’organització i el funcionament de la societat, que participen en xarxes de treball per a la generació de debat i la creació d’un millor enteniment de la vida social.

Contacte informació administrativa doctorat: doctorado@uv.es

Contacte informació de caràcter acadèmic del programa: doctorat.socials@uv.es