Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Ciències Socials Logo del portal

Per a disposar d'un programa de doctorat excel·lent, no hi ha dubte que una de les claus estreba a implementar els mecanismes necessaris que asseguren que la gestió i la supervisió de la investigació que es realitza dins del programa és efectiva i de qualitat.

La Instrucció reguladora dels Estudis de Doctorat aprovada per la universitat per a l'aplicació del RD 99/2011 i el “compromís documental de supervisió” que subscriuen el doctorand, el seu director de tesi i la pròpia universitat, regulen el règim de supervisió de la tesi doctoral i s'erigeixen com referència i guia de bones pràctiques

Diverses línies d'actuació queden clarament definides mitjançant l'engegada del Reial decret:

  • Establiment de requisits curriculars per al director, pel que fa a experiència postdoctoral, publicacions de prestigi i el treball en projectes o contractes d'investigació. Establiment de límits a l'hora de dirigir diverses tesis simultàniament
  • Seguiment del pla de supervisió i de les obligacions i drets del director i del doctorand. Elecció de revisors alternatius per al seguiment i avaluació del treball d'investigació i registre d'activitats de cada alumne. Possibilitat de realitzar co- direccions de tesis.
  • Incentivació de l'autonomia investigadora del doctorand
  • Possibilitat de realització de tesi cotutelades per centres estrangers de prestigi que es plasmen mitjançant estada en la institució alternativa.

En biblioteques i llibreries hi ha manuals sobre com fer una tesi, però no hi ha materials similars que instruïsquen als professors sobre com dirigir-les. Aquesta absència s'explica, sobretot, perquè es presumeix que tot docent universitari, que va elaborar almenys una tesi, pot dirigir les tesis d'uns altres; però tal presumpció no sempre s'ajusta als fets.

En llaures a aconseguir que els directors de tesis realitzen el seu treball de la forma adequada, dins d'aquest programa de doctorat s'ha desenvolupat una guia de bones pràctiques que tots han de conèixer i consultar periòdicament.

En aquesta guia s'arrepleguen tant aspectes purament descriptius del treball del director com aspectes psicològics, que també juguen un paper molt important a l'hora de garantir l'èxit de l'alumne en el desenvolupament de la seua tesi doctoral. Encara que el propòsit de la guia és instruir al director, també es contemplen aspectes relacionats amb la labor i obligacions dels estudiants quant a la seua relació amb el director.

NOTA. Aquesta guia de bones pràctiques està extreta del programa de doctorat de la UV "Tecnologies de la Informació, Comunicacions i Matemàtica Computacional" amb fins il·lustratius d'aquest prototipus. El seu autor és Rafael J. Martínez Durá.