Logo de la Universitat de València Logo del portal

 • Façana Facultat Ciències Socials

És de sentit comú entendre quins són les tasques típiques que realitza el director/ade tesi. És responsabilitat del director/aajudar a l'estudiant a triar el tema de la investigació, mostrar-li quins han de ser els resultats que s'esperen, plantejar un programa d'investigació coherent i amb objectius assumibles, monitoritzar el progrés de la investigació i oferir assistència tècnica i ajuda en la resolució de problemes i en la recerca d'informació. Finalment el director/aha d'assegurar-se que l'estudiant aconsegueix dominar les tècniques d'investigació apropiades i les aplica de la forma adequada.

No obstant això aquesta guia contempla també altres obligacions i requisits dels directors no tan obvis, que de vegades queden en l'oblit i que no per això deixen de ser molt importants. A continuació s'enumeren aquests requisits i tasques:

 • La primera característica que ha de tenir un bon director/asembla òbvia, però de vegades es passa per alt. Per a poder abordar amb garanties l'adreça d'una tesi, és indispensable que el director/aconega, encara que siga limitadamente, el tema i la problemàtica teòrica i metodològica de la tesi que dirigeix (i, si anàs del cas, també el marc geogràfic i el context històric). Mancat d'aquests atributs, un director/adifícilment podrà reconèixer l'originalitat del treball de l'alumne, en quina mesura els seus resultats són comparables amb els d'altres investigacions i quin seria el seu aporte al camp d'estudi que s'inscriu. Si no anara el cas, és aconsellable cercar a un/a co-director/a.
 • El director/a ha d'anar guiant al doctorand perquè puga entendre la naturalesa de la investigació (ensenyar-li què significa investigar, el concepte d'originalitat, els diferents tipus d'investigació que es poden realitzar i la forma i estructura de la memòria d'investigació). També ha de mostrar-li quins són els aspectes principals que s'han de cobrir en la investigació i quins són els resultats que se solen anar obtenint amb el temps. En definitiva ha d'ensenyar al doctorand a aprofitar bé el seu temps perquè puga traure el màxim de si mateix de manera que es puga tenir certa confiança que es van a anar complint els terminis de la forma adequada.
 • El director/a ha de preparar un programa individualitzat d'investigació, que incloga: les fites que s'han d'anar complint amb el temps amb els objectius ben definits, la bibliografia base de la investigació i altres fonts d'informació addicionals, les metodologies d'investigació que s'aplicaran i fins i tot una descripció sobre altres cursos i seminaris que puga realitzar el doctorand en funció del seu background acadèmic, identificant aquelles àrees en les quins necessita una major preparació. AL plantejar un programa d'investigació, el director/aha d'assegurar-se que el programa es pot finalitzar amb èxit dins del període establit, incloent l'escriptura i defensa de la tesi. Perquè la tesi puga ser elaborada i defensada en un termini raonable (d'un a tres anys), és essencial que, des d'un inici, el director, amb base en el seu domini del tema i en la seua experiència com investigador, es forme una expectativa del que aqueixa tesi podria ser.
 • El director/a ha de realitzar un seguiment estret de les tasques del doctorand durant tot el temps que dura la realització de la tesi doctoral. En el moment que se satisfacen les fites concretes que s'han plantejat en el programa d'investigació el director/aha d'avisar al doctorand perquè inicie el procés final d'escriptura, dipòsit i defensa de la tesi doctoral.

Aquestes tasques s'implementaran per mitjà d'entrevistes personals i seminaris, el calendari dels quals s'ha de pactar prèviament amb l'estudiant. La naturalesa i freqüència d'aquestes sessions variarà depenent del tipus d'investigació que es realitze, dels requeriments de la disciplina i de la disponibilitat física de l'estudiant (no és el mateix un estudiant que va tots els dies al laboratori que un altre que fa la seua investigació a casa, allunyat del campus).

És recomanable que el director/aguarde un registre amb tota la informació que s'obté de les entrevistes amb l'estudiant, de manera que almenys dues vegades a l'any es discutisca en alguna reunió els progressos globals que s'han realitzat, prenent com base precisament aquests apunts.

Si el director/a es va a absentar de la Universitat per un període de temps perllongat, ha d'assegurar que la supervisió continua.

Durant el seguiment de les activitats és bé demanar-li al doctorand que vaja enviant material escrit sobre la seua investigació per a ser corregit i retornat en un termini fitat de temps, que s'ha pactat prèviament.

Durant el període final, on es redacta la memòria d'investigació el director/aha de guiar a l'estudiant en la seua escriptura, llegint almenys una primera vegada l'esborrany de la mateixa. En aquest cas cal tenir en compte que el director/ano ha d'excedir-se en les tasques de revisió lingüística, simplement només ha de guiar-li i donar-li consell. Desafortunadament és un mal comú en l'època que vam viure que els estudiants, a pesar de ser uns científics estupends, no sàpien expressar bé les seues idees. És per això pel que en aquesta guia es recomanen alguns llibres perquè el director/aels hi faça arribar a l'estudiant, ja que ensenyen a escriure millor: 

 • Com escriure correctament i Com expressar-se correctament. José Serra.
 • Guia per a escriure i parlar correctament espanyol. Alfredo Buitrago i Agustín Torijano.
 • El dard en la paraula. Fernando Lázaro Carreter.
 • Com s'escriu. Mª Teresa Serafini.
 • Escafurcios i palabros. Mariano de la Banda.
 • Manual d'espanyol correcte. Leonardo Gómez Torrego.
 • Llibre d'Estil d'El País.
 • Manual d'estil, guia pràctica per a escriure millor. Arturo Ramoneda
 • Varis. Álex Grijelmo.
 • Perdó impossible: guia per a una puntuació més rica i conscient. José Antonio Millán.
 • El leviatan. Thomas Hobbes.

Molt important és també l'ajudar al doctorand a plantejar la defensa de la tesi. L'estudiant ha de preparar minuciosament la presentació i una vegada acabada la hi exposarà almenys un parell de vegades al seu director. Les recomanacions que han d'inculcar els directors als seus estudiants són:

 • No crear massa trasparències
 • Incloure sempre transparències que indiquen: la motivació a realitzar la investigació i les contribucions científiques que s'han assolit
 • En cada transparència no posar frases de més d'una línia
 • Mai llegir el contingut de la transparència
 • Assegurar-se abans de passar a la següent transparència que s'han explicat el contingut complet de l'actual.
 • No passar les transparències de la presentació massa ràpid
 • No realitzar demostracions durant la defensa (l'efecte “demo” existeix, pel que és molt millor incloure fotos o vídeos en la presentació).

El director/aha d'informar a l'estudiant sobre la normativa de doctorat (incidint especialment en la normativa de dipòsit de la tesi), ha d'ajudar-li en les tasques administratives i també explicar-li els aspectes legals que estan relacionats amb la investigació, tals com el plagi, el copyright, la protecció de dades, la salut, la seguretat i els aspectes ètics que poden anar apareixent al llarg de la investigació.

El director/aha d'iniciar al doctorand en les tasques de difusió dels coneixements científics, de manera que es comence per la presentació de les tasques d'investigació en seminaris del propi departament i es continue amb l'assistència a conferències externes, sent molt positiu que s'esforce a presentar els seus propis treballs, ja siga a manera de pòsters, articles curts o fins i tot articles complets en els congressos relacionats. En aquestes tasques és molt important que el director/aanime i ajude a l'estudiant a perdre la por a expressar-se en públic.

Si la investigació es realitza dins d'un projecte subvencionat i de forma col·laborativa amb altres investigadors, s'ha de documentar i difondre entre els ens involucrats el conjunt de tasques que el doctorand va a realitzar, els recursos que es van a emprar propis del projecte o de la institució i els termes de propietat i ús dels resultats de la investigació. Si és necessari s'ha de signar un acord entre les parts.

En el moment que el director/adetecte que les tasques d'investigació no progressen adequadament, ha d'avisar immediatament a l'estudiant. De la mateixa manera també ha de preocupar-se a detectar les possibles insatisfaccions del doctorand i executar les accions correctores pertinents.

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies