Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Drets Humans, Democràcia i Justícia Internacional Logo del portal

El Programa de Doctorat compta amb Menció cap a l'excel·lència, concedida per Resolució de 6 d'octubre de 2011, de la Secretaria General d'Universitats. Només vuit Programes de Doctorat en Dret té aquest esment en l'estat espanyol. La Menció expressa “el reconeixement a la solvència cientificotècnica i formadora dels programes de doctorat”, així com la dels grups d'investigación o departaments que s'ocupen de la formació de doctors.

El Doctorat en Drets Humans, Democràcia i Justícia Internacional és una proposta de l'Institut Universitari de Drets Humans de la Universitat de València (IUDHUV) i té com a finalitat la formació avançada en les tècniques de recerca per a l'obtenció del títol oficial de Doctor, títol de major relleu acadèmic dins del nostre sistema educatiu.

El programa de doctorat té caràcter multidisciplinari, en ell participen diferents àrees de coneixement (Dret Constitucional, Dret del Treball i de la Seguretat Social, Dret Internacional públic i Relacions Internacionals, Dret Penal, Dret Processal, Història del Dret, Filosofia del Dret i Filosofia Política), la qual cosa permet posar en comú i confrontar visions diferents dels drets humans i redunda en benefici de la recerca, en un model de treball innovador i adaptat a les noves exigències de l'EEES.

El IUDHUV participa en el programa Consolider Enginy 2010 “El temps dels drets” (HURI-AGE) en el qual s'integren un nodrit grup docents del màster i que pretén promoure accions estratègiques capaces de marcar un punt d'inflexió i propiciar un salt de qualitat en la recerca jurídica en Drets Humans. La vinculació entre el doctorat i el programa Consolider constitueix un reconeixement de la solvència cientificotècnica i formadora del programa en el seu conjunt i dels professors que desenvolupen la formació doctoral.

El Programa de Doctorat en Drets Humans, Democràcia i Justícia Internacional té dos períodes: de formació i de recerca. El període de formació està format pel Màster en Drets Humans, Democràcia i Justícia Internacional, títol sotmès a verificació per l'ANECA. El període de formació, incloent l'accés i l'admissió al mateix, és competència de la Facultat de Dret de la Universitat de València. El període de recerca, incloent l'accés i l'admissió al mateix, és competència de l'Institut de Drets Humans i de la Facultat de Dret de la Universitat de València.