Logo de la Universitat de València Logo Doctorat en Enginyeria Electrònica Logo del portal

La superació de les activitats transversals la determinarà el professorat de l'activitat, comprovada l'assistència i participació del doctorand/a en l'activitat formativa i l'assoliment dels resultats d'aprenentatge previstos en l'activitat formativa.

El professorat comunicarà al/la estudiant/a la seua calificació acadèmica, que podrà ser de APTE o NO APTE. Si necessita realitzar alguna consulta durant el curs acadèmic, haurà de dirigir-se a l´Escola de Doctorat. Una vegada finalitzada la totalitat dels cursos oferits en cada curs acadèmic, durant el mes de juliol-setembre, es traslladarà la informació a l'expedient de l'Escola de Doctorat.