Logo de la Universitat de València Logo Doctorat en Enginyeria Electrònica Logo del portal

Codi programa: 3131

Regulació: RD 99/2011

Branca de coneixement: Enginyeria i arquitectura

Web específica del doctorat: www.uv.es/doctorado-ingenieria-electronica

Organització:Departamento Ingeniería Electrónica

Centre de gestió:Escola de Doctorat

Universitats participants:Universitat de València.- (UVEG)

Coordinador/a del programa:Dr. D. Càndid Reig Escrivà

Places ofertes de nou ingrés:15 plazas.

Objectius: L'objectiu principal del programa és elaborar i defensar la tesi doctoral en enginyeria electrònica. En aquest procés, el doctorand i la doctoranda han d'adquirir una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en aquells que requereixen creativitat i innovació, que els permeta reeixir en contextos amb poca informació específica, trobar les preguntes claus que cal respondre per resoldre un problema complex, dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement, etc. El programa garanteix, com a mínim, l'adquisició de les competències generals que figuren en el Marc espanyol de qualificacions per a l'ensenyament superior.

Descripció: La ingeniería electrónica es, por naturaleza, un campo de conocimiento transversal a muchas áreas de conocimiento. Así, por ejemplo, encontramos desarrollos electrónicos en áreas tan dispares como la ingeniería química (desarrollo de sistemas sensores, control de procesos), ingeniería informática (sistemas de comunicación de datos, sistemas de adquisición y procesado), medicina (adquisición y tratamiento de imágenes, procesado de datos para diagnóstico), ciencias de la actividad física (ergonomía, sistemas de ayuda a discapacitados, sistemas de medida de precisión), ciencias físicas (equipos de medida, sistemas de adquisición de datos), etc. Esta multidisciplinariedad de aplicaciones supone para el ingeniero e ingeniera la necesidad de conocer en profundidad materias tales como la electrónica de potencia, la electrónica digital, el tratamiento de la señal o la electrónica de comunicaciones. Con esta idea es con la que se diseña el programa de doctorado de Ingeniería Electrónica, como una herramienta con la que formar doctores expertos en el desarrollo de sistemas y equipos electrónicos capaces de afrontar con éxito su trabajo en las más diversas disciplinas y de llevar a cabo investigación en el campo de la electrónica para la mejora de los mismos.

Contacte informació administrativa doctorat: doctorado@uv.es

Contacte informació de caràcter acadèmic del programa: candid.reig@uv.es