Logo de la Universitat de València Logo Doctorat en Estudis Hispànics Avançats Logo del portal

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 12, Optatiu: 48.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
46769 Treball Fi de Màster 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 48 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
46761 Anàlisi del discurs d'especialitat 3 Optatiu Veure fitxa
46762 Anàlisi lingüística del discurs digital 3 Optatiu Veure fitxa
46763 Assessoria lingüística: correcció i peritatge lingüístics 6 Optatiu Veure fitxa
46770 Cànon i literatura contemporània 6 Optatiu Veure fitxa
46771 Crítica teatral i anàlisi dramatúrgica 3 Optatiu Veure fitxa
46780 Español col·loquial: estudi avançat 3 Optatiu Veure fitxa
46760 Espanyol com a llengua estrangera: noves perspectives 6 Optatiu Veure fitxa
46773 Estudis de gènere 3 Optatiu Veure fitxa
46772 Estètica i ideologia en la literatura llatinoamericana actual 3 Optatiu Veure fitxa
46764 Fraseologia històrica i xarxes diacròniques de l'espanyol 6 Optatiu Veure fitxa
46774 Humanitats Digitals 3 Optatiu Veure fitxa
46775 Il·lustrats i romàntics en acció: l'escriptura autobiogràfica 3 Optatiu Veure fitxa
46768 Instruments, tècniques i estratègies de comunicació en llengua i literatura espanyoles 6 Optatiu Veure fitxa
46776 L'edició de textos ena l segle XXI: l'univers del llibre 6 Optatiu Veure fitxa
46765 La llengua espanyola a Amèrica en els seus textos: estudi avançat 3 Optatiu Veure fitxa
46777 Literatura popular i literatura cortesana en l'Edat mitjana i en els Segles d'or 6 Optatiu Veure fitxa
46758 Literatura, teatre i productes culturals: projecció en la societat actual 3 Optatiu Veure fitxa
46756 Metodologia per a la investigació lingüística hispànica I: fonaments en la investigació lingüística i disseny de treballs acadèmics 6 Optatiu Veure fitxa
46757 Metodologia per a la investigació lingüística hispànica II: lingüística de corpus i metodologies quantitatives 6 Optatiu Veure fitxa
46778 Metodologia per a la investigació literària i teatral hispànica I: l'escriptura de la memòria a Espanya i Amèrica Llatina 6 Optatiu Veure fitxa
46779 Metodologia per a la investigació literària i teatral hispànica II: actor i pràctica escènica en els Segles d'Or 6 Optatiu Veure fitxa
46766 Paisatge lingüístic 3 Optatiu Veure fitxa
46759 Pràctiques externes 6 Optatiu Veure fitxa
46767 Últimes tendències en Pragmàtica 3 Optatiu Veure fitxa