Logo de la Universitat de València Logo Doctorat en Estudis Hispànics Avançats Logo del portal

El programa s'orienta en funció dels perfils de formació que ofereix i, a partir d'ells, es persegueixen els següents objectius:

 1. Proporcionar una formació avançada en la metodologia i tècniques d'investigació dels diferents camps dels estudis hispànics a les àrees de coneixement de Llengua Espanyola, Literatura Espanyola i Filologia Portuguesa, amb l'objectiu d'orientar per a la realització i defensa d'una tesi doctoral, tot això en coherència amb les línies de recerca del Departament de Filologia Espanyola de la UVEG.
 2. Conseguir que el programa de formació capacite als estudiants per a la investigació, mitjançant l'aprenentatge dels coneixements i metodologies necessàries per a la realització d'un treball d'investigació i, posteriorment, una tesi doctoral.
 3. Tutoritzar als estudiants en la seua formació avançada, proporcionant-los les eines necessàries per afavorir la seua autonomia en el camp de la investigació i desenvolupar les habilitats i destreses.
 4. Facilitar la mobilitat dels estudiants, proporcionant-los la informació oficial, contribuint a la tramitació de la documentació i assessorant-los en l'elecció de destinació de la mobilitat i altres qüestions relatives.
 5. Contribuir a la consecució de beques d'investigació, proporcionant als estudiants la informació de les convocatòries i ajuda en el procés de sol·licitud, especialment en la confecció del seu currículum i en els camps acadèmics en relació amb la futura investigació
 6. Estimular a participar en els grups de recerca i projectes de recerca del Departament de Filologia Espanyola.
 7. Assessorar l'estudiant en el maneig de bases de dades, i preparar-lo per la localització, maneig i discriminació de la informació bibliogràfica i recursos electrònics.
 8. Aplicar aquests coneixements també al camp professional, mitjançant una formació pràctica en aplicacions laborals específiques en l'àmbit de la literatura, llengua i teatre, per a les que es comptarà amb institucions col·laboradores com l'Institut de Llengua Espanyola (CSIC), l'Institut Universitari de Llengües Modernes aplicades (Univ. València), la Reial Escola d'Art Dramàtic (Madrid), Centre de Documentació Teatral de l'INAEM, Fundació Max Aub, Fundació Gulbenkian, Institut Interdisciplinari d'Estudis Llatinoamericans, Institut Internacional del Teatre de la Mediterrània, Institut Camoens, Grup Communico , Tecnolingüística, Centre d'idiomes de la Universitat de València, editorials, algunes empreses, etc.
 9. Posar a disposició dels estudiants la formació i els instruments adequats per al'adquisició de algunes de les competències següents, en funció de l'itinerari o línia cursada:

9.1  Coneixements:

 • Coneixements lingüístics i comunicatius avançats en llengua espanyola (gramàtica, pragmàtica, fonètica i fonologia, lexicografia i lexicologia).
 • Coneixements avançats de les varietats lingüístiques de la llengua espanyola al món hispànic i el contacte de l'espanyol amb altres llengües.
 • Coneixements avançats de la història interna i externa de la llengua espanyola, i de la historiografia.
 • Coneixement i aplicacions avançats de les corrents i metodologies de la lingüística hispànica en l'actualitat (novetats metodològiques i últimes tendències).
 • Coneixement i aplicacions avançats de la llengua espanyola per a fins específics (lingüística aplicada): el seu ensenyament com a llengua materna o llengua estrangera, espanyol jurídic, assessoria lingüística, discursos especialitzats, etc.
 • Coneixement avançat sobre la norma lingüística i seu ús a través dels temps.
 • Coneixements avançats de textos literaris i teatrals hispànics com a patrimoni cultural: la seua edició en diferents formats, la seua localització i catalogació, la seua difusió.
 • Coneixements avançats de textos literaris i teatrals hispànics com a objecte d'estudi: Filologia, Història, Teoria, Crítica, dels textos literaris i dramàtics i de les seves pràctiques.
 • Coneixements avançats dels estudis de gènere i escriptura de dones.
 • Coneixements avançats d'eines, programes i aplicacions informàtiques específiques per a la llengua, la literatura o el teatre en el món hispànic. Aplicació de les noves tecnologies al coneixement literari i ensinistrament en els recursos en xarxa.
 • Coneixements avançats de la història de la literatura espanyola o llatinoamericana i les seves relacions amb la indústria cultural (periodisme, cinema, ràdio, etc.) I les noves tecnologies (pàgines web, hipertextos, etc.).
 • Coneixements avançats de temes, problemes i motius de la història de la literatura espanyola o llatinoamericana en les seves relacions amb la història, l'art, la filosofia o la política.

9.2 Destreses i habilitats (saber fer):

 • Capacitat per localitzar, manejar i discriminar informació bibliogràfica i recursos electrònics, referits a la llengua, a la literatura o al teatre en espanyol.
 • Capacitat per elaborar correcta i adequadament textos orals i escrits de diferent tipus.
 • Capacitat per avaluar críticament l'estil d'un text i per formular propostes alternatives.
 • Capacitat per identificar problemes i temes d'investigació i avaluar la seva rellevància en l'àmbit de la llengua, la literatura o el teatre en espanyol.

9.3 Actituds i valors (saber ser i saber estar):

 • Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • Capacitat per a l'expressió correcta de les pròpies idees i la seva comunicació en la vida social.
 • Capacitat per treballar en grup i analitzar problemes per a la seva resolució i presa de decisions.
 • Capacitat per debatre i respectar l'opinió, el treball i idees dels altres.
 • Capacitat per analitzar enfocaments aliens i desenvolupar una actitud tant crítica com autocrítica.