Logo de la Universitat de València Logo Doctorat en Estudis Hispànics Avançats Logo del portal

El màster està dirigit a titulats i titulades universitàries amb interès a perfeccionar la seua formació en la llengua espanyola i les seues literatures, dins de diferents perfils (coneixements acadèmics avançats, formació per a la recerca i aplicacions específiques en el camp laboral).

El perfil d'ingrés recomanat en el màster és d’estudiants provinents d'àrees de coneixement d'Humanitats i Ciències Socials que hagen realitzat estudis superiors de grau, llicenciatura o un màster oficial. És d'especial interès per als titulats i titulades superiors amb els perfils següents: filologia, humanitats, comunicació audiovisual, ciències de la informació, història, belles arts, antropologia, sociologia i filosofia.

També podran cursar aquest màster professionals procedents del món de la cultura, del món editorial, de l'administració pública o del sector turístic, independentment de la seua especialització universitària prèvia, quan hi haja, segons el parer de la comissió de coordinació acadèmica del màster, una relació d'afinitat curricular, professional o investigadora amb els continguts i objectius del màster, i sempre que estiguen en possessió d'un títol universitari superior.