Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Història de l’Art Logo del portal

La superació de les activitats transversals la determinarà el professorat d'acord amb els criteris específics que es comunicaran al/a la doctorant/a en l'inici de cada edició.

El professorat comunicarà al/la estudiant/a la seua calificació acadèmica, que podrà ser de APTE o NO APTE. Si necessita realitzar alguna comprovació durant el curs acadèmic, haurà de dirigir-se al SFPIE. Una vegada finalitzada la totalitat dels cursos oferits en cada curs acadèmic, durant el mes de juliol, es traslladarà la informació a l'expedient de l'Escola de Doctorat.