Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Història de l’Art Logo del portal

La Rectora de la Universitat de València convoca anualment els premis extraordinaris de doctorat.

D’acord amb el que estableix el reglament regulador d’aquestos premis, a l’esmentada convocatòria poden presentar-se, una sola vegada, els doctorands i doctorandes que hagen obtingut la màxima qualificació de "Excel·lent cum laude" en la defensa de la tesi llegida a la Universitat de València en qualsevol dels dos cursos acadèmics posteriors a la defensa de la tesi.

Pots accedir al text íntegre de la convocatòria vigent i als annexes que l’acompanyen a través del següent enllaç: