Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Medicina Logo del portal

La recerca biomèdica és un element transcendental per a la salut humana ja que permetrà obtenir nous coneixements per aplicar-los a una millora de la prevenció i el diagnòstic de les malalties; una major seguretat en l'aplicació de fàrmacs i teràpies i un augment de l'eficiència en la utilització dels recursos de salut. El Programa de Doctorat representa una via adequada per formar nous investigadors en el camp de la Medicina, com a continuació lògica dels actuals estudis de Grau en Medicina que els permeti incorporar-se a les línies de recerca dels Departaments de la facultat. Així mateix, després de l'adequada anivellació, podran accedir al mateix altres Graduats/as en Ciències i Ciències de Salut que la desitgin obtenir el grau de Doctor.