Logo de la Universitat de València Logo Doctorat en Pensament Filosòfic Contemporani Logo del portal

Recursos Humanos

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ  DEL PROGRAMA DE DOCTORAT EN PENSAMENT FILOSÒFIC CONTEMPORANI

Línies d'Investigació 

Nom 

Cognoms

Categoría

Correu electrònic

Creencia y Acción

CARLOS JORGE

MOYA ESPI

CU

carlos.moya@uv.es

Cultura y Religión

NICOLAS

SANCHEZ DURA

TU

nicolas.sanchez@uv.es

 

VICENTE

SANFELIX VIDARTE

CU

vicente.sanfelix@uv.es

Estética. Historia del Gusto.

ANACLETO

FERRER MAS

TU

anacleto.ferrer@uv.es

Filosofía de la Ciencia

VALERIANO

IRANZO GARCIA

TU

valeriano.iranzo@uv.es

Filosofía Española del Exilio. Corrientes Actuales de la Filosofía

SERGIO

SEVILLA SEGURA

CU Emérito

sergio.sevilla@uv.es

Historia Conceptual

FAUSTINO

ONCINA COVES

CU

faustino.oncina@uv.es

Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea

MANUEL

JIMENEZ REDONDO

CU Emérito

manuel.jimenez@uv.es

 

MANUEL

RAMOS VALERA

TU

manuel.ramos@uv.es

 

PEDRO JESUS

TERUEL RUIZ

Aj Dr

pedro.teruel@uv.es

Idealismo Alemán

BERTA MARIA

PEREZ RODRIGUEZ

TU

berta.m.perez@uv.es

Lógica

JESUS

ALCOLEA BANEGAS

CU

Jesus.alcolea@uv.es

 

JUAN BLAS

CLIMENT VIDAL

TU

juan.b.climent@uv.es

 

JOSE PEDRO

UBEDA RIVES

TU

jose.p.ubeda@uv.es

 

JORDI

VALOR ABAD

Contr Dr

jordi.valor@uv.es

Metafísica

PABLO

RYCHTER MIRAS

Contr Dr I

pablo.rychter@uv.es

 

FRANÇOIS

JARAN DUQUETTE

TU

francois.jaran@uv.es

 

EDGAR

MARAGUAT IDARRAGA

TU

edgar.maraguat@uv.es

 

MANUEL ENRIQUE

VAZQUEZ GARCIA

CU

manuel.e.vazquez@uv.es

Moralidad y Autoconocimiento

JOSEP E.

CORBI FERNANDEZ DE IBARRA

CU

josep.corbi@uv.es

Teoría del Conocimiento

TOBIES

GRIMALTOS MASCAROS

CU

tobies.grimaltos@uv.es

Teoría Feminista

M.NIEVES

CAMPILLO IBORRA

CU Emérita

neus.campillo@uv.es

Recursos materials

Els recursos materials i suports del Programa de Doctorat "Pensament Filosòfic Contemporani "són els corresponents a la Universitat de València, la Facultat de Filosofia i CCEE, els Departaments de Filosofia, Metafísica i Teoria del Coneixement i Lògica i Filosofia de la Ciència, així com la Biblioteca deHumanitats "Joan Reglà".

Tots els espais associats a les tasques presencials del Programa de Doctorat "Pensament Filosòfic Contemporani" estan dotats de l’equipament necessari per a la realització de les activitats programades. De la mateixa manera, la Biblioteca de Humanitats "Joan Reglà" posseeix un important fons bibliogràfic relatiu als objectius investigadors del Programa atès que es va nodrir en el seu moment de constitució dels fons provinents dels departaments de Lògica i Filosofia de la Ciència, Filosofia i Metafísica i Teoria del Coneixement.

Donat el nombre de projectes d'investigació concedits des de llavors i les partides destinades a ells a l'adquisició de fons bibliogràfics, així com la política d'inversió bibliogràfica de la Universitat de València vehiculada a través dels departaments, facultats i Vicerectorats, la Biblioteca d'Humanitats ha aconseguit posar a disposició dels investigadors en Filosofia un fons bibliogràfic altament qualificat i permanentment actualitzat tant en el que fa a llibres i bases de dades especialitzades, com revistes i publicacions periòdiques.

La Universitat de València disposa al seu torn de serveis centralitzats que col · laboren en el desenvolupament del Programa de Doctorat:

Centre de Postgrau Aglutina l'estructura administrativa central de suport de la Universitat de València a estudis de màster i doctorat. En aquest centre es troba integrada la Unitat de Doctorat en què treballen 7 persones encarregades de la gestió administrativa dels / les estudiants de doctorat.
Servei de Formació i Innovació Educativa S'encarregarà d'organitzar i impartir activitats formatives de naturalesa transversal (activitats 1 i 2 del Programa de Doctorat).
Unitat de Qualitat S'encarregarà de coordinar i gestionar els processos d'avaluació i millora de la qualitat de la Universitat de València, incloent els estudis de doctorat.
Observatori d'Inserció Professional i Assessorament Laboral (OPAL) La seva missió és ajudar a la inserció laboral de tots els / les estudiants i titulats / des de la Universitat de València i millorar les seves possibilitats professionals. S'encarregaran, entre altres funcions de coordinar el seguiment dels / es doctors / es titulats.

El finançament requerit per al correcte funcionament del programa inclou, des del punt de vista dels doctorands, beques, ajuts de mobilitat i finançament per a l’assistència a congressos i reunions internacionals.

Les fonts de finançament són essencialment de tres tipus i la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat es compromet a utilitzar totes les vies existents per finançar el programa:

Convocatòries dirigides als propis doctorands

En aquest tipus de convocatòries dels responsables de l'obtenció de recursos són fonamentalment els doctorands. D'aquesta tipus trobem nombroses convocatòries:

  • Convocatòries nacionals de mobilitat.
  • Convocatòria de mobilitat de la UVEG.
  • Convocatòries nacionals de beques de doctorat.
  • Convocatòries autonòmiques de beques de doctorat.
  • Convocatòria de beques de doctorat de la UVEG.
  • Ajudes de la UVEG per a assistència a congressos internacionals

Convocatòries dirigides als grups de recerca

En aquest tipus de convocatòries els responsables de l'obtenció de recursos són els grups de investigació que donen suport al programa. D'aquest tipus trobem nombroses convocatòries:

  • Convocatòries de projectes del Programa Marc europeu.
  • Convocatòries de projectes del Pla Nacional.
  • Convocatòries autonòmiques de projectes d'investigació.
  • Projectes amb empreses.