Logo de la Universitat de València Logo Doctorat en Pensament Filosòfic Contemporani Logo del portal

Descripció

El Màster en Pensament Filosòfic Contemporani ofereix formació amb rigor filosòfic sobre idees, conceptes, corrents de pensament i debats dominants en els discursos públics contemporanis sobre filosofia, cultura, art, política, religió, ciència i tecnologia. El Màster està obert a dues perspectives: una formativa i l’altra investigadora.

La primera perspectiva està dirigida a fomentar en els estudiants el coneixement dels problemes principals i els debats contemporanis de rellevància filosòfica, així com la comprensió de les relacions de la filosofia amb diferents esferes de la cultura i el pensament. Aquesta perspectiva és d’interès especial per a graduats o llicenciats en Filosofia, Humanitats, Història, Història de l’Art, Ciències Polítiques, Sociologia, Periodisme, Comunicació Audiovisual, Filologia, Arquitectura i Belles Arts.

La segona perspectiva pretén, a més, afavorir l’accés en condicions òptimes, dels estudiants que així ho desitgen, al Tercer Cicle d’estudis de Filosofia, és a dir, al doctorat. Recentment, hem renovat el pla d’estudis per tal de

  • Cobrir disciplines filosòfiques anteriorment desateses, com l’estètica, la filosofia moral i la filosofia política i
  • incrementar l’optativitat per a facilitar que l’estudiant puga organitzar-se els estudis d’acord amb els seus interessos intel·lectuals.

Eixides profesionals: Tercer Cicle dels estudis de Filosofia; gestió cultural, gestió editorial, comunicació, crítica cultural i assessoria intel·lectual; investigació, especialment en ciències humanes i ciències socials; ensenyament de la filosofia i matèries afins a diferents nivells.