Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Promoció de l’Autonomia i Atenció Sociosanitària a la Dependència Logo del portal

  1. Perspectiva biològica i psicosocial en autonomia i dependència (Gabriel Brizuela, Rosa Redolat i José Devís). S'aborda primer des de les anomenades ciències de la vida, com l'Anatomia, la Fisiologia, la Biomecànica, la Teoria de l'Entrenament i en general de les ciències de l'Activitat Física i l'Esport. Aborda l'activitat física com a mitjà d'inclusió social. Investigadors de facultat de l'Activitat Física i l'Esport i de Psicobiologia.
  2. Col·lectius sensibles (Pilar Barreto, M. Gutiérrez i I. Gracia com a avals), a més de participants com José Ramón Bueno o Francisco Alcantud. Abordatge multidisciplinari des de la psicologia clínica (Pilar Barreto), el treball social i la psicologia del desenvolupament i del cicle vital (Melchor Gutiérrez i Francisco Alcantud) i el problema de l'exclusió social des de la perspectiva de la psicologia comunitària (Enrique Gracia). Intensificant-se les publicacions de qualitat en aquesta línia conjuntament amb altres investigadors del programa com Amparo Oliver o José Manuel Tomás.
  3. Disseny i avaluació de mesures i programes d'intervenció (Marisol Lila, Tomás Bonavía i Juan Carlos Meléndez). Aquesta línia és un esforç per coordinar els avanços en l'engegada de programes amb una rigorosa recerca sobre els seus costos, beneficis (eficiència i eficàcia). La majoria són professors actuals del màster i/o el doctorat de referència, com també ho és com a participant Pedro Hontangas, qui complementa amb el seu coneixement aplicat de psicometria i especialment desenvolupament de mesures.
  4. Anàlisi de dades quantitatives i qualitatius en cc socials i de la salut (Amparo Oliver, José Manuel Tomás i Manuel Perea). Amb recerca internacional en metodologia quantitativa (metodologia d'enquestes i estudis d'opinió, estadística multivariada, especialment models d'equacions estructurals i multinivell) com a equip, al juliol 2012 rebem una de les distincions nacionals que Fundació Prevent atorga, per investigar Riscos Psicosocials en Col·lectius Sensibles en la UV.