Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Química Logo del portal

Codi programa: 3177

Regulació: R.D. 99/2011

Branca de coneixement: Ciències

Web específica del doctorat: www.uv.es/doctorado-quimica

Organització:Facultat de Química

Centre de gestió:Escola de Doctorat

Universitats participants:Universitat de València Estudi General, Universidad Politécnica de Valencia

Coordinador/a del programa:Dra. Dña. Pilar Campíns Falcó

Places ofertes de nou ingrés:30 plazas

Objectius: L'objectiu del programa és adquirir les capacitats atribuïbles a un doctor en Química amb un nivell d'excel·lència avalat pels indicadors internacionals dels grups de la Universitat de València i la Universitat Politècnica de València i les seues línies de recerca. També s’adreça a formar investigadors que s’integren o lideren grups de recerca en universitats, altres organismes públics o privats i departaments d'R+D d'empreses. Aquests estudis de doctorat garanteixen, com a mínim, l'adquisició de les competències bàsiques que figuren en el Marc espanyol de qualificacions per a l'ensenyament superior.

Descripció:

El programa oficial de Doctorat en Química que es presenta deriva, del programa oficial de doctorat en química per la Universitat de València al qual s'ha concedit L'ESMENT CAP A L'EXCEL·LÈNCIA amb una mitjana global obtinguda de 93 sobre 100 (ORDRE EDU/3429/2010,  de 28 de desembre i Resolució de 6 d'octubre de 2011) així com del doctorat en Materials i Sistemes Sensors per a Aplicacions Industrials de la Universitat Politècnica de València. Una evidència de la rellevància acadèmica del programa proposat és el número de tesis doctorals realitzades i defensades en els departaments participants (per la Universitat de València; Química Analítica, Química Física, Química Inorgànica, Química Orgànica i per la Universitat Politècnica de València; Departament de Química i ITQ) que ronda el centenar des de gener de 2007 a desembre de 2011, de les quals aproximadament el 50% corresponen a l'esment de doctorat europeu.

Contacte informació administrativa doctorat: doctorado@uv.es

Contacte informació de caràcter acadèmic del programa: Pilar.Campins@uv.es