Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Química Logo del portal

El programa oficial de Doctorat en Química que es presenta deriva, del programa oficial de doctorat en química per la Universitat de València al que s'ha concedit LA MENCIÓ CAP A L'EXCEL·LÈNCIA amb una mitjana global obtinguda de 93 sobre 100 (ORDRE EDU/3429/2010, de 28 de desembre i Resolució de 6 d'octubre de 2011) així com del doctorat en Materials i Sistemes Sensors per a Aplicacions Industrials de la Universitat Politècnica de València. Una evidència de la rellevància acadèmica del programa proposat és el nombre de tesis doctorals realitzades i defensades en els departaments participants (per la Universitat de València; Química Analítica, Química Física, Química Inorgànica, Química Orgànica i per la Universitat Politècnica de València; Departament de Química i ITQ) que ronda el centenar des de gener de 2007 a desembre de 2011, de les quals aproximadament el 50 % corresponen a l'esment de doctorat europeu.