Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Química Logo del portal

Presentació del Doctorat en la Universitat de València

Dues o més universitats, espanyoles o estrangeres, dissenyen un pla d'estudis de manera conjunta. D'aquesta forma s'obté un únic títol oficial de màster que és implantat alhora en totes elles i que serà expedit conjuntament per les universitats participants.

Programa de Doctorat en Química
Interuniversitari: Universitat de València (Estudi General) i Universitat Politècnica de València

Estructura Responsable del Títol: Escola de Doctorat de l'UPV
Correu electrònic: escueladoctorado@upv.es

Coordinador del Programa en l'UPV: Dr. D. Ramón Martínez Máñez
Coordinadora principal: Universitat de València (Estudi General)

Corre electrònic: doctor.quim@upv.es

Membres de la Comissió Acadèmica del Programa:

  • Jiménez Molero, Mª Consuelo
  • Maquieira Catalá, Ángel
  • Miranda Alonso, Miguel Ángel

Places: 8

Idiomes: Castella, Anglés, Catalá.