Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Química Logo del portal

Presentació del Doctorat en la Universitat de València

El primer objectiu del programa de doctorat en química és que l'alumnat adquirisca els coneixements i capacitats atribuïbles a un doctor o doctora en química amb un nivell d'excel·lència. Aquest nivell ve avalat pels indicadors internacionals de la Facultat de Química de la Universitat de València i del departament de Química i l'ITQ de la Universitat Politècnica de València. Un segon objectiu fa referència a la seua finalitat, formar a investigadors per a integrar-se o liderar grups d'investigació d'Universitats, altres organismes públics o privats i departaments d'I+D d'empreses.Els estudis de doctorat garantiran, com a mínim, l'adquisició per el i la doctoranda de les competències bàsiques que figuren en el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior, a saber: comprensió sistemàtica del camp d'estudi de les ciències jurídiques, i domini de les seues habilitats i mètodes d'investigació; capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial d'investigació o creació; capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes, així com de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement; i capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.