Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Química Logo del portal

El primer objectiu del programa de doctorat en química és que l'alumnat adquirisca els coneixements i capacitats atribuïbles a un doctor o doctora en química amb un nivell d'excel·lència. Aquest nivell ve avalat pels indicadors internacionals de la Facultat de Química de la Universitat de València i del departament de Química i el ITQ de la Universitat Politècnica de València. Un segon objectiu fa referència a la seua finalitat, formar a investigadors per a integrar-se o liderar grups de recerca d'Universitats, altres organismes públics o privats i departaments de R+D d'empreses.Els estudis de doctorat garantiran, com a mínim, l'adquisició per l'i la doctoranda de les competències bàsiques que figuren en el Marco Español de Qualificacions per a l'Educació Superior, a saber: comprensió sistemàtica del camp d'estudi de les ciències jurídiques, i domini de les seues habilitats i mètodes de recerca; capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació; capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes, així com de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement; i capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.