Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Teledetecció Logo del portal

El perfil de l’estudiant del màster en Teledetecció correspon a persones que han acabat les titulacions prèvies de grau (o llicenciatura) amb una bona base en física i matemàtiques.
Així, es recomana com a perfil estar en possessió d’algun dels títols següents: grau (o llicenciatura) en Física, Química, Matemàtiques, Biologia, Ciències Ambientals, Enginyeria en Telecomunicacions, Agrònoma, en Geodèsia, Enginyeria Tècnica en Topografia, Forestal o títols corresponents a altres ciències i tecnologies afins.