Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Teledetecció Logo del portal

L'activitat investigadora que té lloc al Departament de Física de la Terra i Termodinàmica de la Universitat de València relacionada amb projectes de Teledetecció és tan important que aquest Departament es troba en un dels primers llocs de la Universitat de València pel que fa a nombre de publicacions, com queda reflectit en la Memòria Anual d'Investigació de la nostra Universitat. Així mateix, les unitats d'investigació del Departament participen des de fa molts anys en projectes subvencionats per organismes gestors de la teledetecció tant europeus (Agència Espacial Europea - ESA) com nord-americans (National Aeronautics and Space Administration - NASA), la qual cosa és un aval a la investigació que es desenvolupa i en la qual s'emmarcaran les futures Tesis Doctorals.

Els projectes d'investigació en què estan involucrats els doctors associats al Doctorat de Teledetecció abasten aspectes diversos del nostre entorn, des de la caracterització d'aerosols i la seua influència en forçament radioactiu terrestre i en el canvi climàtic fins l'obtenció de la distribució global de concentracions de gasos d'efecte hivernacle com el diòxid de carboni mitjançant les noves missions de l'Agència Espacial Europea, com la missió FLEX, encapçalada per investigadors vinculats al Doctorat en Teledetecció.