Logo de la Universitat de València Logo Escola de Doctorat Logo del portal

La superació de les activitats transversals la determinarà el professorat d'acord amb els criteris específics que es comunicaran al/a la doctorant/a en l'inici de cada edició.

En la plataforma del SFPIE és possible consultar els resultats durant tot el curs acadèmic. Una vegada finalitzada la totalitat dels cursos oferits en cada curs acadèmic, durant el mes de juliol, es traslladarà la informació a l'expedient de l'Escola de Doctorat.