Logo de la Universitat de València Logo Escola de Doctorat Logo del portal

Tesis doctorals en període d'informació pública

L’exposició pública de les tesis doctorals es porta a terme a les secretaries dels Centres.

Per aquesta raó, els doctors i doctores que que tinguen interès en examinar una  tesi doctoral que es trobe en exposició pública, hauran de sol·licitar-ho al Centre corresponent on es faça l'exposició pública.

 

La informació concreta amb les dades de les tesis doctorals en exposició pública i el termini per consultar-les es publicarà, també, al Tauler d’Anuncis de la Universitat de València.