Logo de la Universitat de València Logo Escola de Doctorat Logo del portal

Telèfon de contacte:

  • 96 398 32 03

Si prefereix contactar per correu electrònic, segons el tipus de consulta, pot dirigir-se a les següents adreces:

 

preinscripcio.doctorat@uv.es Admisió a doctorat: requisits d'admissió, procediment de preinscripció, resultats de l'admissió.
tesis.doctorat@uv.es

Dipòsit i defensa de la tesi doctoral i declaració d’equivalència de títols estrangers de Doctorat.

activitats.doctorat@uv.es Oferta, inscripció i reconeixement d'activitats transversals i específiques de doctorat.
certificats.doctorat@uv.es Sol·licitud de certificats i de títols de doctor.
admin.doctorat@uv.es Incidències de matrícula, pagament de rebuts, targetes, altes, baixes i prórrogues

escoladoctorat

Adreça institucional de l'Escola de Doctorat

Adreça electrònica:

Pàgina web:

Bústia de suggeriments, queixes i/o felicitacion