Logo de la Universitat de València Logo Escola de Doctorat Logo del portal

Les xifres de l'Escola

DADES ESTADÍSTIQUES CURS 2021-2022
Nº PROGRAMES DE DOCTORAT: 60
             PD INTERUNIVERSITARIS: 21
Nº TOTAL ESTUDIANTS MATRICULATS: 5115
            BECARIS PREDOCTORALS: 554
            MATRICULATS DOCTORATS INDUSTRIALS: 27
                      - Área d'Humanitats: 2
                      - Área de Ciències Socials: 8
                      - Área de Ciències de la Salut: 6
                      - Área de Ciències Bàsiques i Enginyeria: 11
Nº TOTAL DE TESIS LLEGIDES: 468
            - Àrea d'Humanitats: 82
            - Àrea de Ciències Socials: 100
            - Àrea de Ciències de la Salut: 176
            - Àrea de Ciències Bàsiques i Enginyeria: 110
Nº TESIS LLEGIDES DOCTORAT INDUSTRIAL: 5
            - Àrea de Ciències Socials: 1
            - Àrea de Ciències de la Salut: 1
            - Àrea de Ciències Bàsiques i Enginyeria: 3
Nº TESIS LLEGIDES MENCIÓ INTERNACIONAL: 107
            - Àrea d'Humanitats: 20
            - Àrea de Ciències Socials: 19
            - Àrea de Ciències de la Salut: 27
            - Àrea de Ciències Bàsiques i Enginyeria: 41
Nº TESIS LLEGIDES EN RÈGIM DE COTUTELA: 19
            - Àrea d'Humanitats: 4
            - Àrea de Ciències Socials: 7
            - Àrea de Ciències de la Salut: 6
            - Àrea de Ciències Bàsiques i Enginyeria: 2
ACTIVITATS TRANSVERSALS 12
            Estudiants inscrits a activitats transversals 1056
            Inscripcions a activitats transversals 2711