Logo de la Universitat de València Logo Escola de Doctorat Logo del portal

Actividades de formación transversal de doctorado 2020/2021

Código Código SFPIE Título Idioma
Valencià Castellà Anglés
50000 1905 La redacció d'articles científics (modificada 27/01/21) 2 9 2
50001 1898 Cites i impacte: avaluació de l'activitat investigadora en ciències de la salut 1 5 1
50002 1906 Refworks 2.0 per a la gestió de la bibliografia en ciències i ciències de la salut (modificada 28/01/21) 2 2 1
50003 1899 La convocatòria de ajudes a la investigació 1 2 1
50017 1900 Habilitats d'expresió i argumentació oral (modificada 06/05/21) 2 5 1
50019 1901 El moviment open en la ciència i la investigació   1  
50020 1902 Cites i impacte: avaluació de la activitat investigadora en humanitats i ciències socials 1 4 1
50021 1907 Refworks 2.0 per a la gestió de bibliografia en humanitats i ciències socials (modificada 27/01/21) 1 3 1
50022 1903 Avaluació de l'activitat investigadora i publicació científica en obert 2 2 1
50023 1904 La transferència dels resultats d'investigació (modificada 12/03/21) 2 2 1
50024 2119 Estratègies per a la inserció  laboral. Análisi curricular i processos de selecció   1  
50386 2380 Anàlisi de gènere en la investigació   1  

És molt important que cada estudiant seleccione els cursos en els quals ha d'inscriure's consultant prèviament les activitats exigides i/o acceptades en el seu programa de doctorat i disponibles en la pàgina web de cada programa de doctorat o en el següent llistat general:

>> Llistat d'activitats reconegudes per cada programa de doctorat (pdf)