Logo de la Universitat de València Logo Escola de Doctorat Logo del portal

La menció  "Doctor Internacional" es podrà incloure en l'anvers del títol de Doctor, sempre que concórreguen les següents circumstàncies:

  1. El doctorand ha d'haver realitzat una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre d'investigació de reconegut prestigi, cursant estudis o realitzant treballs d'investigació.
  2. Part de la Tesi (almenys el resum i les conclusions) ha d'haver estat presentada en alguna de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement, distinta a alguna de les llengües oficials a Espanya. Aquesta norma no serà d'aplicació quan les estades, informes i experts procedisquen d'un país de parla hispana.
  3. La Tesi haurà estat informada per un mínim de dos experts doctors d'institucions d'educació superior o d'investigació no espanyoles.
  4. Almenys un expert Doctor pertanyent a una institució d'educació superior o d'investigació no espanyoles i distint dels esmentats en l'apartat a) ha d'haver format part del Tribunal avaluador de la Tesi.

En aquest cas, la defensa de la Tesi doctoral haurà d'efectuar-se sempre en la Universitat en la qual el doctorand haguera realitzat la matriculació o, en cas de Programes de Doctorat conjunts, en qualsevol de les universitats participants.