Logo de la Universitat de València Logo Escola de Doctorat Logo del portal

Programa de Doctorat en Comunicació i interculturalitat

REQUISITS D'ACCÉS
Com a requisit general d'accés, els estudiants han d'estar en algun dels supòsits de l'article 6 del RD 99/2011 o de la disposició addicional segona d'aquest Reial decret.

REQUISITS/CRITERIS D'ADMISSIÓ
Com a requisit específic:
a) Haver cursat el màster en Interculturalitat, Comunicació i Estudis Europeus, impartit a la Universitat de València. En cas d'estar en possessió del Diploma d'Estudis Avançats (DEA), obtingut d'acord amb el que disposa el RD 778/98, o d’haver aconseguit la Suficiència Investigadora, segons el que regula el RD 185/85, els estudiants els han d'haver cursat en programes de doctorat afins a aquest.
b) El perfil d'ingrés recomanat és el d'un alumne procedent del màster universitari en Interculturalitat, Comunicació i Estudis Europeus de la Universitat de València.
c) Els estudiants procedents de màsters d'altres d'universitats amb estudis comparables al màster en Comunicació i Interculturalitat.
A l'hora de seleccionar l'alumnat, es tindran en compte els criteris següents:
-Currículum: publicacions, experiència professional i antecedents acadèmics en relació amb el programa proposat.
-Idiomes: Anglès o francès en el nivell B1.
-Entrevista personal, en què es valorarà la motivació personal de l'alumne i la seua actitud i aptitud davant els continguts del programa. En aquest cas es valoraran els seus coneixements previs sobre cultura audiovisual i la seua sensibilitat envers l'entorn sociocultural, amb especial atenció en la realitat intercultural