Logo de la Universitat de València Logo Escola de Doctorat Logo del portal

Programa de Doctorat en Desenvolupament Local i Cooperació Internacional

Els estudiants admesos que no provinguen del màster en Cooperació al Desenvolupament, del màster en Gestió i Promoció del Desenvolupament local, del màster en Gestió de Recursos Hídrics o d'altres màsters de continguts similars i perfil investigador, han de cursar un mínim de 12 crèdits de complements formatius, que han d’elegir entre les tres opcions següents:
a) Mòduls d’Introducció a la recerca (6 crèdits) i Treball final de màster (6 crèdits) del màster en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local.
b) Mòduls d’Introducció a la recerca (10 crèdits) i Treball final de màster (10 crèdits) del màster en Cooperació al Desenvolupament.
c) Mòdul de Treball final de màster (12 crèdits) del màster en Gestió dels Recursos Hídrics.