Logo de la Universitat de València Logo Escola de Doctorat Logo del portal

Programa de Doctorat en Direcció d'Empreses

Els estudiants admesos en el programa, que no acrediten experiència investigadora, han de cursar 15 crèdits del mòdul “Fonaments teòrics i bases metodològiques per a la investigació en direcció d'empreses”. Aquest mòdul està dedicat a la formació sobre els fonaments teòrics de la recerca en direcció i estratègia d'empresa, i també a les principals metodologies quantitatives i qualitatives que l'estudiant ha de conèixer. L'objectiu concret d'aquest mòdul és proporcionar als estudiants una base teòrica i metodològica suficientment sòlida per emprendre la realització del treball de recerca, i la futura realització d'una tesi doctoral. Aquests 15 crèdits es distribueixen en les quatre assignatures següents, que s’han de cursar durant els 6 primers mesos després de la matrícula al programa (tant per a estudiants a temps complet com a per a estudiants temps parcial):
Assignatura 1: Habilitats de l'investigador.
Assignatura 2. Fonaments teòrics d’investigació en direcció d'empreses.
Assignatura 3. Tècniques d’investigació qualitativa.
Assignatura 4. Quantitative research methods (lessons in English ).