Logo de la Universitat de València Logo Escola de Doctorat Logo del portal

Programa de Doctorat en Física

Coordinador del programa de doctorat
Nom, cognoms
Dr. Gonzalo Olmo Alba
Commissió académica del programa de doctorat
Nom, Cognoms
Dra. María del Carmen Martínez Tomás (Secretària)
Dr. Carlos Zapata Rodríguez
Dr. José Antonio Font Roda
Dr. Juan Zuñiga Román
D Ramón Salvador Donat (PAS)
Activitats per al foment de la direcció i supervisió de tesis doctorals