Logo de la Universitat de València Logo Escola de Doctorat Logo del portal

Programa de Doctorat en Psicologia dels Recursos Humans

Comissió del programa de Doctorat 

COORDINADORA GENERAL DEL PROGRAMA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. DRA ANA ZORNOZA ABAD

COORDINADORA UNIVERSIDAD SEVILLA: DRA NURIA GAMERO VÁZQUEZ

COORDINADORA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA: DRA. ISABEL RODGRÍGUEZ MOLINA

Comissió acadèmica del programa de doctorat

 Vocal: DR JOSÉ RAMOS LÓPEZ

 Vocal:DR. JOSÉ MARÍA PEIRÓ SILLA

Vocal: DR FRANCISCO J. MEDINA DÍAZ

 Vocal: DR VICENTE GONZÁLEZ ROMÁ

 Vocal: DRA ALICIA SALVADOR FERNÁNDEZ-MONTEJO

Vocal:DR  VICENTE MARTÍNEZ TUR

 

Activitats de foment de direcció i supervisió de tesis doctorals