Logo UVGrau en Ciències GastronòmiquesFacultat de Farmàcia Logo del portal

Gastronomia mediterrània i internacional, Etnogastronomia, Tècniques de cuina, Creativitat i Innovació, Sensorialitat, Sumilleria ...

T'atrauen aquests conceptes?

Vols conéixer la base CIENTÍFICA del que ocorre en elaborar els aliments?

Eres dels qui tenen inquietuds, iniciativa i no et canses de saber el perquè de les coses?

Tens facilitat per a les relacions socials i per a treballar amb els altres?

Aleshores tens el perfil ideal per a estudiar el Grau de Ciències Gastronòmiques en la UV.

Per què triar la UV per a estudiar CC Gastronòmiques?

La UV és una Universitat pública, al serveii de la societat, sense ànim de lucre i els preus són públics i fixats per la Generalitat Valenciana. L'admissió al Grau està reglada i és completament transparent.

Igualtat d'oportunitats!

El Centre on s'impartix,  posseïx unes "excel·lents instal·lacions, aules docents, laboratoris i biblioteca, el millor equipament per a desenrotllar una docència de qualitat, tant teòrica com pràctica, a més de comptar amb l'experiència dels dos graus més relacionats amb els aliments (Nutrició Humana i Dietètica i Ciència i Tecnologia dels Aliments) .

Un lloc idoni i professors amb experiència!

En el Grau en CC Gastronòmiques, més del 70% de la docència la impartixen professors doctors. Alguns d'ells ja treballen en projectes d'investigació amb empreses d'hostaleria, turisme, gastronomia i salut, i traslladen els seus coneixements científics i tecnològics al món de la gastronomia.

Volem un Grau realment Universitari!

Col·laboren amb nosaltres la Universitat Politècnica de València, el Centre de Turisme de València, la Federació Empresarial d'Hostaleria de València (FEHV) junt amb la seua Fundació (FHV) , l'Escola d'hostaleria Gambrinus, Mercavalencia, Consells Reguladors de Denominació d'Origen o l'Acadèmia de Gastronomia de la Comunitat Valenciana.

Busquem els millors complements!

Els objetius...

Formem professionals amb base científica i tecnològica, capaços de gestionar qualsevol servici gastronòmic, bé siga en alta cuina, restauració comercial, col·lectiva o en indústria alimentària, capaços de buscar oportunitats i dissenyar i desenrotllar noves propostes de negocis gastronòmics.

El professional ideal per a crear, gestionar i fer créixer els negocis gastronòmics! 

Els sectors de turisme i sobretot d'alimentació, amb forta presència en la Comunitat Valenciana, han crescut i creat ocupació en plena crisi econòmica, en part ajudats per l'aparició en el mercat de nous productes gastronòmics. Les empreses gastronòmiques són un element diferenciador per a aconseguir un turisme de qualitat.

Consulta totes les activitats del Grau