Logo UVGrau en DretFacultat de Dret Logo del portal

 

Nom

Categoria

Personal

Contacte

Zafra Pertusa, José Vicente

Administrador

 

96 3828708
Jose.Zafra@uv.es

Puchol Codina, Juan

Tècnic Superior Gestió Administrativa

Grau i Doctorat

96 3828510
doctorado.derecho@uv.es

masterdret@uv.es

Molines Momparler, Maica

Tècnica Mitjana de Gestió

Postgrau (Màster)

96 1625362     

maica@uv.es

masterdret@uv.es

Solaz Estellés, Joaquín

Tècnic Mitjà de Gestió

Grau

96 3828716
matdret@uv.es

titulosdret@uv.es

certidret@uv.es

Ferrer Balaguer, Jorge R.

Responsable Coordinador Titulacions

Grau

96 3828676

matdret@uv.es

Beltrán Climent, Mª Ángeles Tècnic Mitjà de Gestió Postgrau (Advocacia)

96 1625208

masterdret@uv.es

Cruz Vidal, Mª Jesús

Administrativa

Títols i Practicum

96 3828597
titulosdret@uv.es

practiques.dret@uv.es

Mínguez García, María José

Administrativa

Títols i Practicum

96 3828509

titulosdret@uv.es

practiques.dret@uv.es

Peña Carrión, Julia

Administrativa

Certificats, carnets, trasllats i homologació

96 3828658

certidret@uv.es

Moltó Portaceli, Cristina

Administrativa

Taxes i beques

96 1625207
recibosdret@uv.es

Ferrero Kellerhoff, M. Guillermina

Administrativa

Taxes i beques

96 3828595
recibosdret@uv.es

Belenguer Blasco, Patricia

Cap d'Unitat de Gestió

OCA Grau (Organització Curs Acadèmic) 

96 1625205
ocadret@uv.es

Melo Bo, Rosana

Administrativa

Treball Fi de Grau

96 3828112
tfgdret@uv.es

Pérez Gimeno, Mª Pilar

Administrativa

Treball Fi de Grau

96 1625209
tfgdret@uv.es

Viana Cano, Gemma

Administrativa

Postgrau (Màster)

96 3828838

Gemma.Viana@uv.es

Morán López, Mª Salud

Administrativo

Doctorat

96 1625067
doctorado.derecho@uv.es

Talens Moncho, Isabel

Administrativa

Actes i Reconeixements

96 1625206
actesdret@uv.es

reconedret@uv.es

Azorí Sanz, Ángela

Administrativa

Certificats

96 3828594
certidret@uv.es

reconedret@uv.es

Perales Solves, Mª Luisa

Administrativa

Gestió Econòmica

 

Cubells Cantó, Dolores

Cap d'Unitat de Gestió

Erasmus i Programes Internacionals

96 3828589 (Durant l'estat d'alarma: de 10 a 12 hores)
eramus.dret@uv.es

cubells@uv.es

García Moragues, María Francisca

Administrativa

Registre


96 1625055
Francisca.Garcia@uv.es

Casas Tena, Silvia

Aux. Serveis

Secretaria

96 3828238

silvia.casas@uv.es

Reche Castellón, Remedios

Aux. Serveis

Secretaria

96 3828593
Remedios.Reche@uv.es

Estellés Fernández, María José

Cap d' Unitat de Gestió

Gestió Econòmica

96 3828590 (Durant l'estat d'alarma: de 10 a 12 hores)
Maria.J.Estelles@uv.es

Trujillo Capilla, Cándido

Administratiu

Gestió Econòmica

96 3828715
Candido.Trujillo@uv.es

Castillo Molina, Francisco

Administratiu

Gestió Econòmica

96 3828591
Francisco.J.Castillo@uv.es

Collado Fons, Luisa

Administrativa

Gestió Econòmica

96 1625204
Luisa.Collado@uv.es

Urda Pérez, Mª Elena

Administrativa

Gestió Econòmica

96 1625954
M.Elena.Urda@uv.es

Vicent Casañ, Laura

Secretària Degà

Deganat

96 3828709 (Durant l'estat d'alarma: de 10 a 12 hores)
Laura.Vicent@uv.es

Brun Sorni, Herminia Administrativa Deganat 96 3828711
Herminia.Brun@uv.es
Mira Pla, Jesús

Administrativo

Deganat

96 3828659

Jesus.Mira@uv.es

Morant Carrilero, Sara Administrativa Deganat

96 382 87 11

sara.morant@uv.es

Campos Olea, Miguel Ángel

Coordinador de Serveis

Consergeria

96 1625321
Miguel.A.Campos@uv.es

Torres Sanz, José Vicente

Aux. Serveis

Consergeria

96 1625321
j.vicente.torres@uv.es

Zaragoza Gresa, M. Mercedes

Aux. Serveis

Consergeria

96 3828653
m.mercedes.zaragoza@uv.es

Bonet Gilabert, Rafael Conserge Consergeria

96 1625321

rafael.bonet@uv.es

Bens Llavata, M. Cristina

Aux. Serveis

Consergeria

96 3828653
m.cristina.bens@uv.es

Moreno Minguet, Mª Elvira

Aux. Serveis

Consergeria

96 1625321

m.elvira.moreno@uv.es