Logo UVGrau en DretFacultat de Dret Logo del portal

Funció Nom Telèfon Adreça electrónica

Cap del Servei

Ferranda Martí Campoy 96 386 47 34
ext. 64734
ferranda.marti@uv.es

Tècnica Superior d'Informació

Laura Guzmán Taberner

96 398 33 88
ext. 83388

laura.guzman@uv.es

Tècnica Superior d'Informació

Eva Llorenç Celades

96 386 43 73
ext. 64373

eva.llorens@uv.es

Tècnica Superior d'Informació Mireia Capsir Maiques 96 386 44 94
ext. 64494
mireia.capsir@uv.es

Tècnica Mitjana de Dinamització Cultural

Rosalia Font Matilla

96 354 40 60
ext. 43932

rfont@uv.es

Tècnica Mitjana de Dinamització Cultural

Raquel Signes Perez

96 386 49 35 
ext. 64935

raquel.signes@uv.es

Tècnica Mitjana d'Informació Cristina Villora Martínez 96 382 85 04
ext. 28504
crisvima@uv.es

Tècnica Mitjana de Gestió

Mónica García Cebriá

96 386 45 35
ext. 64535

monica.garcia@uv.es

Tècnic Mitjà de Gestió Pedro J. Sánchez Vizcaya 96 386 46 98
ext. 64698
pedro.j.sanchez@uv.es
Tècnica Mitjana de Gestió Carmen López López 96 386 4771
ext. 51389
m.carmen.lopez@uv.es
Tècnica Mitjana de Gestió Mila Fernández Jareño 96 398 35 11
ext. 83511
milagros.fernandez@uv.es

Tècnic Especialista d'Informació

Santiago Lorca Nova

96 386 40 40
ext. 51062

santiago.lorca@uv.es

Tècnic Especialista d'Informació Nicolás Martínez Aguirre 96 386 47 71
ext. 64771
nicolas.martinez@uv.es

Cap d'unitat de gestió

Lola Rubio Sanchis

96 398 30 92
ext. 83092

lola.rubio@uv.es

Administrativa Amparo Casañ García 96 354 40 60
ext. 72031
amparo.casan@uv.es
Administrativa Inmaculada Navarro Catalá 96 382 85 03
ext. 21629
 inmaculada.navarro-catala@uv.es

Administrativa

Encarna Tello Garcia

96 386 47 71
ext. 51389

encarnacion.tello@uv.es

Administratiu

Joan Cervera Ferrandiz

96 386 47 71
ext. 51388

cerveraj@uv.es

Administrativa

Esther Cebolla Tormos

96 398 30 92
ext. 83092

esther.cebolla@uv.es

Administratiu

Enrique Pino Valle

96 382 85 03
ext. 21423

enrique.pino@uv.es

Administratiu

Manuel Cebrián Járrega

96 386 47 71
ext. 51387

manuel.cebrian@uv.es

Administrativa

María José Segura Segura

96 398 30 92
ext. 83092

msese@uv.es

Administrativa Amparo Domingo Chiva 96 354 40 60
ext. 43932
amparo.domingo@uv.es
Administrativa Gemma Guzmán Taberner 96 386 40 40
ext. 51064
gemma.guzman@uv.es
Auxiliar de serveis Dolores Ramon Beltran 96 386 47 71
ext. 51259
dolores.ramon@uv.es