Logo UVGrau en Educació SocialFacultat de Filosofia i Ciències de l'Educació Logo del portal

Les 3 emes: promoció de conductes segures davant la Covid-19

Període de l'esdeveniment: De 29 de setembre de 2020 a 29 d’octubre de 2020. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge de 00:00 a 23:59.

 

Lloc de realització: Universitat de València

 
Descripció:

Per tal de contribuir a conscienciar sobre la importància de les bones pràctiques que minimitzen el risc de contagi pel coronavirus SARS-CoV-2 en l’entorn universitari, sorgeix Les 3 emes. Iniciativa per a la promoció de conductes segures davant la Covid-19 entre l’estudiantat de la Universitat de València. És una iniciativa del Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius, gestionada pel Sedi, que convida l’estudiantat interessat a contribuir a difondre les mesures de protecció front a la Covid-19, basades en el rigor científic, formant-se i participant en una campanya de sensibilització dirigida a la comunitat universitària. El títol recorda les tres mesures de prevenció bàsiques: higiene de mans, ús correcte de la mascareta i metres de distància.

 
Organitza:

Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius - SeDI.

 

Contacta: les3emes@uv.es

 
Més informació: