Logo UVGrau en Educació SocialFacultat de Filosofia i Ciències de l'Educació Logo del portal

 Procés

 Acció

 Lloc

Data

Descarrega

         

Qualsevol tràmit

Sol.licitud

Secretaria

 

Impugnació de Qualificacions

 

Seu Electrònica

5 dies hàbils des de la publicació ce les qualificacions definitives.

Nota:  A la sol.licitud haura  adjuntar la certificació acreditativa de realitzat la revisió o intentat sense efectes, expedita per el professor responsable o per la secretaria del departament.