Logo UVGrau en Educació SocialFacultat de Filosofia i Ciències de l'Educació Logo del portal

Nom Categoria Personal Contacte
Santamaría Rueda, Ana María Administrativa Gestió Econòmica 9638 (64753)
Ana.M.Santamaria@uv.es
Belda Cerro, Amparo Cap Unitat Gestió Económica 9638 (647252)
Amparo.Belda@uv.es

 

Segrera Manzano, Emma Tècnica Mitjana de Gestió Estudiants màsters, Reconeixements Màsters,Practicum Màster, TFM, Impugnacions calificacions 9639 (83723)
Emma.Segrera@uv.es

Siurana Val, Victoria

Tècnica Mitjana de Gestió Estudiants grau, TFG, Avançament convocatòria,Adaptacions, Admissió continuació estudis parcials

9639 (83720)
msiuval@uv.es

Fernandez Gil, Rafael Cap d'Unitat Estudiants, Erasmus, Rebuts, Anulacions matricula, Devolucions 9639 (83721)
rfernang@uv.es
Blasco Costa, Mireia Administrativa Estudiants,  Reconeixements grau Filosofia,  Adaptacions,Tesis, Doctorat 9639 (83725)
Mireia.Blasco@uv.es
Jativa Faundez, Vte.Javier Administratiu Certificats, Reconeixements grau Pedagogia, Actes,Reanudar estudis, Trasllats

9639 (83680) Javier.Jativa@uv.es

Martínez Orero, Pepa Administrativa Títols,SET,Carnets, Homologacions,Reconeixements Grau Educació Social

9639 (83722) Pepa.Martinez@uv.es

Satorres Ortuño,Salvador Administratiu Practicum Educació Social i Pedagogia, Practicum MASE, Crèdits Participació

9639 (83724)
satorres@uv.es

Marco Teruel, Maria Auxiliar Bàsic Registre, Informació general, Arxiu digital 9638 (64424)
Maria.Marco-Teruel@uv.es
       
Mañés Barbé, Almudena Administrativa Secretària Degana 9638 (64421)
Almudena.Manes@uv.es
Sixto Zapata, Cristina Administrativa Deganat 9638 (64028)
Cristina.Sixto@uv.es
  Administrativo Deganat 9638 (64028)
j
Moreno Mdia, Francisco J. Cap Serveis Econòmics-administratius  


fmoreno@uv.es