Logo UVGrau en Estudis AnglesosFacultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Nom Categoria Secció Contacte

Sánchez Pérez, Francisca

Administradora                 Serveis administratius i econòmics_CENTRE
Francisca.Sanchez@uv.es

96 38 64265 

 DEGANAT   (decafilo@uv.es)

Nom Categoria Secció Contacte

Ferrer Salom, Amparo

Secretaria de la degana               

Deganat

Amparo.Ferrer@uv.es

96 38 64252

Pesquera Cabeza, Elena Auxiliar de serveis Suport Deganat i Centr

consergefil@uv.es

51255

 GESTIÓ D'ESTUDIANTS I ACADÈMICA  (d'estudiants: fftic@uv.es  progr.internacionals: oreip@uv.es  acadèmica ocafil@uv.es)

Nom Categoria Secció Contacte
Olmos Ortega, Consuelo Responsable coord.tit.

Gestió d'estudiants

Gestiofil@uv.es

fftic@uv.es

963983573

Abella Rebull, Paqui Tècnica M. de gestió

Gestió acadèmica

Gestiofil@uv.es

ocafil@uv.es

96 39 83313

Celda Clemente, Alicia Cap d'unitat de gestió

Gestió d'estudiants

Gestiofil@uv.es

fftic@uv.es

96 39 83976

Benito Vercher, Fernando Administratiu

Gestió d'estudiants

oreip@uv.es

96 39 83578

Calabuig Marín , José Emilio Administratiu

Gestió d'estudiants

Jose.E.Calabuig@uv.es

96 39 83571

Contreras Toledo, Esperanza  Administratiu

Gestió d'estudiants

Esperanza.Contreras@uv.es

96 39 83432

Folgado Casanova, Victor  Administrativa

Gestió acadèmica

Victor.Folgado@uv.es

96 39 83575

López García, Estrella Administrativa

Gestió d'estudiants

Estrella.Lopez@uv.es

96 39 83576

Martínez López, Miguel Administratiu

Gestió acadèmica

Miguel.Martinez@uv.es

96 39 83773

Sanchis Boronat, Elena Administrativa

Gestió d'estudiants

Elena.Sanchis@uv.es

96 39 83323

Seco Domingo, Hugo Administratiu

Gestió d'estudiants

Hugo.Seco@uv.es

96 39 83574

Verdú Cueco, Joaquin Administratiu

Gestió d'estudiants

Joaquin.Verdu@uv.es

96 39 83572 

Bisbal Torrens, Teresa Pilar Auxiliar de serveis Suport Secretaria i Centre

consergefil@uv.es

25545

GESTIÓ ECONÒMICA  (ecofil@uv.es)

Nom                                        Categoria                            Secció Contacte     
Sandoval del Amor, Antonio Cap unitat de gestió

Gestió econòmica

Antonio.Sandoval@uv.es

96 38 64870

Collado Fons, Luisa 

Administrativa

Gestió econòmica

ecofil@uv.es

 96 39 83577

Moreno de la Vieja, Emilia Administrativa Gestió econòmica

ecofil@uv.es

96 39 83314

GESTIÓ AUDIOVISUAL E INFORMÀTICA  (audiofil@uv.es)

Nom  Categoria Secció Contacte
Isach Cardós, Carlos Tècnic mitjà d'audiovisuals Assistència audiovisual

audiofil@uv.es

51278

Casanova Mascarell, Javier Oficial audiovisual Assistència audiovisual

audiofil@uv.es

51278

Vega Vázquez, Sergio Oficial audiovisual Assistència audiovisual

audiofil@uv.es

51278

Gimeno Giménez, Miguel Operador informàtic Assitència informàtica

Miguel.Gimeno@uv.es

52136

CONSERGERIA (consergefil@uv.es)

Nom Categoria Secció Contacte
Valldecabres Sanchis, José María Coordinador de serveis

 Consergeria

consergefil@uv.es

96 39 64856

Vazquez Valiente, Eva Auxiliar de serveis 

Consergeria

consergefil@uv.es

96 39 83336

Tobar Vázquez, Marina   Auxiliar de serveis 

Consergeria

consergefil@uv.es

96 39 83336

González Caparrós, M. Luísa Conserge (vesprada)

Consergeria

consergefil@uv.es 

96 39 83336 

Busó Martí, Marta Controladora d' accés (vesprada) CONSERGERIA

96 39 83336 

SUPORT DEPARTAMENTS

Nom Categoria Secció Contacte
Salvador Jardi, Vicent                    Auxiliar de serveis       

Suport Departaments i Centre

consergefil@uv.es

 51908