Logo UVGrau en HistòriaFacultat de Geografia i Història Logo del portal

La Universitat de València té regulades les seues pràctiques acadèmiques externes mitjançant el Reglament de Pràctiques Externes pel qual s'estableix la seua organització, basada en la Comissió de Pràctiques de Centre, el Coordinador o Coordinadora de Pràctiques de Centre i la Fundació Universitat-Empresa, ADEIT. També pel Reial decret 592/2014, d'11 de juliol.