Logo UVGrado en OdontologíaFacultat de Medicina i Odontologia Logo del portal

Equip deganal

Nom Càrrec Telèfon/Correu Electrònic
Chorro Gascó, F. Javier Degà 963864151
Decanato.Medicina.Odontologia@uv.es
Martí Cabrera, Miguel Secretari 963864151
Decanato.Medicina.Odontologia@uv.es
Jiménez Soriano, María Yolanda Vicedegana Odontologia 963864151
Decanato.Medicina.Odontologia@uv.es
Ruíz Saurí, Amparo Vicedegana Ordenació acadèmica 963864151
Decanato.Medicina.Odontologia@uv.es
Segarra Irles, Gloria V. Vicedegana Coordinació Assignatures Bàsiques 963864151
Decanato.Medicina.Odontologia@uv.es
Escudero García, Mª Desamparados

Vicecedegana Coordinació Asignatures Clíniques

963864151
Decanato.Medicina.Odontologia@uv.es
Garrigues Gil, Vicente Vicedegá de Pàctiques Clíniques 963864151
Decanato.Medicina.Odontologia@uv.es
Sáez Tormo, Guillermo Vicedegá de Doctorat i Masters, i Relacions Internacionals
Exteriores.Medicina@uv.es
Guillén Domínguez, Marisa Coordinadora Grup ARA 963864151
Decanato.Medicina.Odontologia@uv.es