Logo UVGrado en OdontologíaFacultat de Medicina i Odontologia Logo del portal

Tràmits de sol·licitud del títol

Una vegada superats els estudis universitaris conduents a l'obtenció d'una determinada titulació oficial, la persona interessada podrà sol·licitar l'expedició del corresponent títol a través de la Seu Electrònica: seu.uv.es

  • No és necessari acudir a la secretaria de la Facultat.
  • El pagament del títol es realitza amb targeta de crèdit per passarel·la de pagament i l'estudiant obté el certificat d'haver abonat els drets per a l'expedició del títol en document pdf signat digitalment.

Lliurament del Títol Universitari

1.- Acudir l'interessat/a proveït de DNI o passaport i del resguard del dipòsit del títol a la Secretaria del centre.

2.- En cas de no poder retirar-ho personalment i, d'acord amb l'Ordre de 8 de Julio de 1988 que desembolica els Reials decrets 185/1985 i 1496/1987 sobre l'Expedició i Lliurament de Títols Universitaris Oficials, deurà aportar els següents documents:

  • Poder notarial expedit expressament per a la retirada del títol universitari oficial.
  • DNI no caducat de l'autoritzat. 
  • Fotocòpia del DNI no caducat de la persona que autoritza.

3.- Sol·licitud d'enviament del títol a un centre oficial més proper al lloc de residència de l'estudiant:

  • Petició per escrit a la secretaria de la Facultat
  • Es farà arribar un rebut a l'estudiant per a abonar la taxa per enviament (15€ destinació Espanya, 30€ destinació Europa, 50€ destinació reste països)
  • S'enviarà el títol i l'interessat ho arreplegarà en el lloc que haja sol·licitat personalment

Taxes

Les taxes es fixen anualment per un Decret de la Generalitat Valenciana.

Normativa reguladora