Logo UVGrau en PedagogiaFacultat de Filosofia i Ciències de l'Educació Logo del portal

Les persones amb titulació universitària podran realitzar la preinscripció a qualsevol grau impartit per la Universitat de València. Hauran d’indicar en la sol·licitud de preinscripció la nota mitjana del seu expedient acadèmic.
De les places que la Universitat de València estableix per a cada titulació, es farà una reserva del 3 % per a persones amb una titulació universitària o equivalent.