Logo UVGrau en PedagogiaFacultat de Filosofia i Ciències de l'Educació Logo del portal

La funció de la CAT de Pedagogia és elaborar la proposta del pla docent anual de la titulació a partir dels documents emesos per cada departament i trametre-la a la Junta de Centre perquè l'aprove.

COMPOSICIÓ COMISSIÓ ACADÈMICA TÍTOL. GRAU PEDAGOGIA
Presidenta  Rosa Mª Bo Bonet (Degana)  rmbo@uv.es
Coordinadora de la Titulació María José Chisvert Tarazona majochis@uv.es
Coordinadora de Mobilitat Ana Mª Moral Mora Ana.Moral@uv.es
Coordinadora de 1er. curs i Secretària Miriam Abiétar López Miriam.Abietar@uv.es
Coordinadora 2n. curs Genoveva Ramos Santana gramos@uv.es
Coordinadora de 3r. curs Ana Ancheta Arrabal Ana.Ancheta@uv.es
Coordinador de 4t. curs Laura García Raga Laura.garcía@uv.es
Rpt. Dpt. Didàctica i Org. Escolar Joan A. Aparisi Romero Joan.Aparisi@uv.es
Rpt. Dpt. Didàctica i Org. Escolar Vicente Gabarda Méndez Vicente.Gabarda@uv.es
Rpt. Dpt. Educació Comparada i Hª de l'Educació Raquel Conchell Diranzo condira@uv.es
Rpt. Dpt. Educació Comparada i Hª de l'Educació Carmen Lloret Catalá llocama@uv.es
Rpt. Dpt. M.I.D.E. Inmaculada Chiva Sanchis inmaculada.chiva@uv.es
Rpt. Dpt. M.I.D.E. Alfredo Pérez Boullosa Alfredo.Perez@uv.es
Rpt. Dpt. Filosofia Javier Gracia Calandín Javier.Gracia@uv.es
Rpt. Dpt. Teoria de l'Educació Francesc Josep Sánchez i Peris franjsan@uv.es
Rpt. Dpt. Teoria de l'Educació Francisco Javier García García francisco.javier.garcia-garcia@uv.es
Rpt. Dpt. Sociologia i Antropologia Social Daniel Gabaldón Estevan dagaes@uv.es
Rpt. Dpt. Evolutiva i de l'Educació Esperanza Navarro Pardo Esperanza.Navarro@uv.es
Rpt. Dpt. Economia Aplicada  Àngels Pla Vall Angeles.Pla@uv.es
Rpt. Personal d'Administració i Serveis Cristina Sixto Zapata csixto@uv.es
Rpt. de l'Estudiantat Iqrah Ashraf Choudhry iqash@alumni.uv.es
Rpt. de l'Estudiantat Carmen Martínez Cameros caremar4@alumni.uv.es
Rpt. de l'Estudiantat Carla Ferragud Mas carfemas@alumni.uv.es
Rpt. de l'Estudiantat Andrea León del Olmo anledel@alumni.uv.es
Rpt. de l'Estudiantat Leyre Valero Rodero leyvaro@alumni.uv.es