Logo UVGrau en QuímicaFacultat de Química Logo del portal

La Facultat de Química de la Universitat de València va ser creada el 19 de setembre de 1977, per Ordre Ministerial, en la qual es resol dividir l'actual Facultat de Ciències en quatre Facultats:

  • Facultat de Ciències Químiques
  • Facultat de Ciències Físiques
  • Facultat de Ciències Matemàtiques
  • Facultat de Ciències Biològiques

Els seus orígens es remunten a l'any 1895 en el que, per Reial Decret de 2 d'agost, es crea la Facultat de Ciències de València amb la Llicenciatura en Ciències Fisicoquímiques.

El posterior naixement de les seccions de Ciències Físiques, Ciències Matemàtiques i Ciències Biològiques, el progressiu increment d'estudiants i el trasllat a l'actual Campus de Burjassot, van propiciar la divisió de les quatre facultats mencionades.

Amb motiu de la implantació de noves titulacions en la Universitat de València durant el curs 1993-1994, es van posar en marxa els títols de:

  • Llicenciatura en Química
  • Enginyeria Química

per transformació d'algunes dels especialitats que és venien impartint.

Estudis impartits

Amb motiu de la creació de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, l'any 2003, la titulació d'Enginyeria Química passa a dependre del dit centre, per la qual cosa la Facultat de Química impartix només la Llicenciatura en Química des del curs 2004-2005 fins a la seua extinció progressiva amb la implantació del Grau en Química  a partir del curs 2010-2011

Adreça postal:

Facultat de Química
Universitat de València
Dr. Moliner, 50
46100 Burjassot, (SPAIN)

Telèfon: 96 354 4323
E-mail: fac.quimica@uv.es