Logo UVGrau en QuímicaFacultat de Química Logo del portal

La Junta de Facultat és l'òrgan màxim de representació, decisió i control del centre.

La documentació i les actes són d'accés restringit i només per als membres de la Junta. La convocatòria i els acords es poden consultar públicament. S'han ordenat per ordre cronològic per a facilitar el seu accés.

Junta de centre Caràcter Convocatòria
05/06/2014 Ordinària Veure Convocatòria
16/06/2014 Ordinària Veure Convocatòria
30/06/2014 Ordinària Veure Convocatòria
16/07/2014 Ordinària Veure Convocatòria
21/10/2014 Ordinària

Veure Convocatòria

29/10/2014 Ordinària Veure Convocatòria
27/11/2014 Ordinària Veure Convocatòria
05/12/2014 Ordinària Veure Convocatòria
11/12/2014 Ordinària Veure Convocatòria
     
06/02/2015 Elecció degà/degana Veure Convocatòria
12/02/2015 Ordinària Veure Convocatòria
04/03/2015 Ordinària Veure Convocatòria
30/03/2015 Ordinària Veure Convocatòria
08/05/2015 Ordinària Veure Convocatòria
15/05/2015 Ordinària Veure Convocatòria
18/05/2015 Ordinària Veure Convocatòria
29/07/2015 Ordinària Veure Convocatòria
10/09/2015 Ordinària Veure Convocatòria
26/11/2015 Ordinària Veure Convocatòria
     
14/01/2016 Ordinària Veure Convocatòria
18/02/2016 Ordinària Veure Convocatòria
11/03/2016 Ordinària Veure Convocatòria
11/04/2016 Ordinària Veure Convocatòria
20/04/2016 Ordinària Veure Convocatòria
18/05/2016 Ordinària Veure Convocatòria
27/05/2016 Ordinària Veure Convocatòria
27/07/2016 Ordinària Veure Convocatòria
29/09/2016 Ordinària Veure Convocatòria
27/10/2016 Ordinària Veure Convocatòria
23/11/2016 Ordinària Veure Convocatòria
23/12/2016 Ordinària Veure Convocatòria
     
06/02/2017 Ordinària Veure Convocatòria
03/04/2017 Ordinària Veure Convocatòria
18/05/2017 Ordinària Veure Convocatòria
02/06/2017 Ordinària Veure Convocatòria
22/06/2017 Ordinària Veure Convocatòria
12/07/2017 Ordinària Veure Convocatòria
18/10/2017 Ordinària Veure Convocatòria
21/11/2017 Ordinària Veure Convocatòria
18/12/2017 Ordinària Veure Convocatòria
     
23/01/2018 Ordinària Veure Convocatòria
02/02/2018 Ordinària Veure Convocatòria
09/03/2018 Elecció degà/degana Veure Convocatòria
18/04/2018 Ordinària Veure Convocatòria
22/05/2018 Ordinària Veure Convocatòria
13/07/2018 Ordinària Veure Convocatòria
08/11/2018 Ordinària Veure Convocatòria
28/11/2018 Ordinària Veure Convocatòria
19/12/2018 Ordinària Veure Convocatòria