Logo UVGrau en QuímicaFacultat de Química Logo del portal

Adela de los Reyes Mauri Aucejo

9635 44470 - 44016

Degana

Adela.Mauri@uv.es

 

 

José Vicente Folgado Mateu

9635 44152 - 43627

Secretari

Jose.V.Folgado@uv.es

 

 

Mª Luz Cardona Prosper

9635 44151 - 43039

Vicedegana de Relacions Internacionals i Institucionals

 

Luz.Cardona@uv.es

 

 

Iolanda Porcar i Boix

9635 44479 - 44711

Vicedegana d’Estudis i Igualtat

Yolanda.Porcar@uv.es

 

 

Begoña Milián Medina

9635 44479 - 44462

Vicedegana d’Incorporació al Grau, Innovació

i Qualitat Docent

 

B.milian.medina@uv.es

 

COORDINACIÓ

NOM

CONTACTE

Carlos Giménez Saiz

96354 43912 - 44422

C. de Mobilitat de Titulació

Carlos.Gimenez@uv.es

 

 

Sergio Armenta Estrela

9635 44004 - 43159

C. de Titulació-Grau Química

Sergio.armenta@uv.es

 

 

José Javier Ruiz Pernia

9635 – 43220

C. de 1r.. Curs G. Química

J.Javier.Ruiz@uv.es

 

 

Rafael Ballesteros Garrido

9635 43053

C. de 2n. Curs G. Química

Rafael.Ballesteros-Garrido@uv.es

 

 

Rafael Ibáñez Puchades

9635 43604

C. de 3r. Curs G. Química

Rafael.Ibanez@uv.es

 

 

Mª Luisa Cervera Sanz

9635 43486

C. de 4t. Curs G. Química

M.Luisa.Cervera@uv.es

 

 

Eduardo Martínez Tamayo

9635 43628

C. de Pràctiques Externes

Eduardo.Martinez@uv.es

 

 

Carlos Vila Descals

9635 43043

C. d’Innovació Docent

Carlos.Vila@uv.es

 

Juliol 2019