Logo UVGrau en QuímicaFacultat de Química Logo del portal

EQUIP DE DIRECCIÓ

NOM

CONTACTE

Adela de los Reyes Mauri Aucejo

9635 44470 - 44016

Degana

Adela.Mauri@uv.es

   

José Vicente Folgado Mateu

9635 44152 - 43627

Secretari

Jose.V.Folgado@uv.es

   

Rafael Ballesteros Garrido

9635 44151

Vicedegà de Relacions Internacionals i TICs

Rafael.Ballesteros-Garrido@uv.es

   

Iolanda Porcar i Boix

9635 44479 - 44711

Vicedegana d’Estudis

Yolanda.Porcar@uv.es

   

Begoña Milián Medina

9635 44479 - 44462

Vicedegana d’Incorporació al Grau i Estudis de Postgrau

B.milian.medina@uv.es

 

COORDINACIÓ

NOM

CONTACTE

Teresa Albelda Gimeno

96354 44247 

C. de Mobilitat de Titulació

Teresa.Albelda@uv.es

 

 

Rosendo Pou Amérigo

9635 44426

C. de Doble Titulació-Grau Física-Química

Rosendo.Pou@uv.es

 

 

José Javier Ruiz Pernía

9635  43220

C. de Titulació-Grau Química

j.javier.ruiz@uv.es

   

Juan Modesto Clemente Juan

9635 – 44418

C. de 1r.. Curs G. Química

Juan.m.clemente@uv.es

   

Jorge Verdú Andrés

9635 - 44034

C. de 2n. Curs G. Química

jorge.verdu@uv.es

   

José Antonio Sáez Cases

9635 44202

C. de 3r. Curs G. Química

jose.a.saez@uv.es

   

Mª Luisa Cervera Sanz

9635 43486

C. de 4t. Curs G. Química

M.Luisa.Cervera@uv.es

   

Rafael Ibáñez Puchades

9635 43604

C. de Pràctiques Externes

rafael.ibanez@uv.es

   
   

 

 

 

Febrer/2021