Logo UVGrau en QuímicaFacultat de Química Logo del portal

Curs 2022-2023

Les sol·licituds de canvi de grup es realitzaran per correu electrònic, dins del termini establert al cronograma, a l'adreça kimsecre@uv.es (utilitzant el compte de usuari@alumni.uv.es)

AVIS

La sol·licitud d'ampliació de matrícula del TFG (del 8 al 17 de febrer de 2023) s'ha de fer pel  registre electrònic de la Universitat de València.

Abans de fer la sol·licitud s'ha de consultar l'oferta de temes publicats i actualitzats el 21/9/2022.

Tots els terminis de presentació de sol·licituds i documentació acaben a les 14:00 hores del dia en què finalitza el termini (excepte si s'ha de presentar per ENTREU)

Resolució de canvi de grup (publicat el 23/9/2022)

 

 

Impresos: