Logo UVGrau en QuímicaFacultat de Química Logo del portal

AVIS IMPORTANT

El 29 de març la comissió de TFG aprova l'aplaçament del segon període de la primera convocatòria del TFG del curs 2019-2020 amb motiu de l'estat d'alarma instaurat a l'estat espanyol degut al Covid-19.

El 16 d'abril la comissió de TFG aprova que la nova data de defensa del segon període de la primera convocatoria de TFG, siga el 27 d'abril de 2020.

S'aprova la normativa de realització de les presentacions de TFG en la seua modalitat no presencial (aprovada per la CAT de 21 d'abril de 2020).

S'aproven les instruccions per a la presentació i defensa de les convocatories que queden de la primera convocatòria (CAT 15 de maig de 2020).

CURS 2019-2020

Guia docent

Cronograma

Resolució canvis de grup

Impresos: