Logo UVGrau en QuímicaFacultat de Química Logo del portal

Reglament del treball fi de grau aprovat pel Consell de Govern en sessió ordinària de 20 de desembre de 2011.

Curs 2021-2022

Cronograma

 

Curs 2020-2021

Cronograma

Aclaració sobre l'ampliació de matrícula: la sol·licitud s'ha de fer a través del correu electrònic en l'adreça kimsecre@uv.es  (assumpte: sol·licitud d'ampliació de matrícula de TFG) utilitzant el compte de correu d'alumni@uv.es

Tots els terminis de presentació de sol·licituds i documentació acaben a les 14:00 hores del dia en què finalitza el termini (excepte si s'ha de presentar per ENTREU)

Resolució de canvis de grup

Tribunals (aprovats en la CAT de 30 de novembre de 2020)

 

Impresos: