Logo UVGrau en QuímicaFacultat de Química Logo del portal

La Facultat de Química està implementant un Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC), elaborat per l'Unitat de Qualitat seguint les directrius del Programa AUDIT.

El SGIC, té la finalitat de gestionar sistemàticament la garantia de qualitat de tots els seus programes formatius; en aquest marc i sent conscients que s'ha de consolidar una cultura de la qualitat, el centre va aprovar el passat 21 d'octubre de 2014 el document on apareix reflectida la Política i Objectius de qualitat coneguts i accessibles públicament.

Manual de Qualitat

Document de la Política de Qualitat i Objectius de la Facultat de Química

COMITÉ DE QUALITAT DEL CENTRE